Redovisning av enkätsvaren

Igår var sista dagen att svara på enkäten och vi är oerhört glada att så många svarade. Det ger oss kraft att fortsätta. De flesta …

Redovisning av enkätsvaren Läs mer »